Sejmik Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków

Radosław Piesiewicz – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Marek Pałus – Sekretarz Generalny PKOl byli gośćmi Sejmiku Regionalnych Rad Olimpijskich, Klubów Olimpijczyka i Szkół im. Polskich Olimpijczyków, który odbył się w Piasecznie. Podczas spotkania Prezes PKOl wyróżnił przedstawicieli lokalnych władz medalami „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”.

Głównym celem Sejmiku, którego gospodarzem był Zenon Dagiel – Przewodniczący Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej, były dyskusje o roli i znaczeniu Regionalnych Rad Olimpijskich, zadaniach Klubów Olimpijczyka i roli szkół im. Polskich Olimpijczyków w sportowym wychowaniu młodzieży. Spotkanie miało na celu również integrację środowiska, wymianę informacji i doświadczeń.

Na wniosek Warszawsko-Mazowieckiej Rady Olimpijskiej, Polski Komitet Olimpijski przyznał przedstawicielom władz powiatu piaseczyńskiego, Piaseczna oraz pozostałych miast i gmin powiatu medale „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego”. Wyróżnienia wręczył Prezes PKOl Radosław Piesiewicz.

Marek Pałus – Sekretarz Generalny PKOl, zainicjował dyskusję dotyczącą sposobów działań na rzecz rozwoju i popularyzacji idei olimpijskiej w terenie, co niewątpliwie umocni pozycję Regionalnych Rad Olimpijskich, a także Klubów Olimpijczyka i Szkół imienia Polskich Olimpijczyków.

Jego zdaniem Rady Regionalne mogą wykonywać wiele zadań z programu PKOl w terenie, w swoim terytorialnym obszarze, dlatego też konieczne jest wprowadzenie zmian w statucie PKOl określających odpowiednie miejsce Rad, ich przedstawicielstwo w Zarządzie i partycypację w środkach finansowych Komitetu.

Propozycje PKOl przedstawione przez Marka Palusa są zgodne z przygotowanym przez Warszawsko-Mazowiecką Radę Olimpijską projektem i zostały przyjęte z entuzjazmem. Wprowadza on nazwę „Regionalna Rada Olimpijska” do statutowego zapisu, określa liczbę przedstawicieli Rad Regionalnych w Zarządzie PKOl i wskazuje na potrzebę przekazania środków finansowych na działania Regionalnych Rad.

Na zakończenie Sejmiku została przyjęta i odczytana „Deklaracja Olimpijska”, która mówi m.in.: „Idea olimpijska niesie przesłanie, w którym szacunek, przyjaźń, dążenie do doskonałości i czysta gra, stanowią o pięknie stosunków międzyludzkich”. Deklaracja kończy się wyrazem nadziei: „Niech towarzyszy nam poczucie, że sport zmienia nasze życie na lepsze”.

PKOl
Fot.: WMROl