Sport – narzędzie, które zmienia świat

6 kwietnia obchodzimy 125. rocznicę Igrzysk I Olimpiady, które odbyły się w Atenach w 1896 roku (pierwsze nowożytne igrzyska olimpijskie). 6 kwietnia to także obchodzony corocznie od 2013 roku Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ten dzień jest wyrazem uznania, że sport może przyczynić się do uczynienia świata lepszym; uznania transformacyjnej mocy sportu i jego wielkiego potencjału w zakresie wprowadzania pozytywnych zmian społecznych.

Prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomas Bach mówiąc o znaczeniu tego dnia podkreślił, że wartości, które jednoczą nas dzisiaj, są takie same, jakie połączyły nas 125 lat temu. Co więcej w obliczu pandemii olimpijskie wartości: dążenie do doskonałości, przyjaźń, szacunek oraz solidarność są ważniejsze niż kiedykolwiek.

Celebrowanie igrzysk jest okazją do zaangażowania młodych ludzi i jednocześnie promocją zdrowego stylu życia, edukacji w społeczeństwie. W świecie, w którym złożone wyzwania wymagają międzynarodowej współpracy, igrzyska olimpijskie pozostają jedynym wydarzeniem, które gromadzi sportowców z tak wielu różnych krajów w pokojowej rywalizacji.

Wezwanie do poszanowania autonomicznej roli sportu i wiodącej roli MKOl w tym zakresie jest podkreślone w kilku rezolucjach ONZ. W 2015 r. sport został oficjalnie uznany za ważny czynnik zrównoważonego rozwoju i włączony do Agendy 2030. Z kolei 1 grudnia 2020 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję „Sport jako czynnik umożliwiający zrównoważony rozwój”, wzywającą państwa członkowskie do uwzględnienia sportu
i aktywności fizycznej w swoich planach naprawy po COVID-19 oraz w ich krajowych strategiach rozwoju.

6 kwietnia jest corocznie upamiętniany na całym świecie przez międzynarodowe, regionalne, krajowe organizacje sportowe i rozwojowe, aby uhonorować rolę, jaką sport odgrywa w społeczeństwie, czy to poprzez zachęcanie do zdrowszego stylu życia, szerzenie dostępu do sportu, czy też wykorzystywanie go jako środka do rozwoju na obszarach narażonych na zagrożenia, konflikt, ubóstwo i nierówność.

Jedną z najbardziej popularnych kampanii związanych z obchodami 6 kwietnia jest #WhiteCard, która polega na opublikowaniu w Internecie swojego zdjęcia z białą kartką, która w przeciwieństwie do żółtej i czerwonej kartki w świecie sportu zachęca nie do karania, ale do stworzenia pozytywnej prawdziwej zmiany. Włączenie w ruch #WhiteCard to znak zaangażowania w wysiłki pokojowe na całym świecie i wiara w to, że nawet małe działania mają duże znaczenie.