Wspólnie dla Polonii i Polaków za granicą

W Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się spotkanie na temat przyszłej współpracy pomiędzy Uczelnią, Polskim Komitetem Olimpijskim i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

W spotkaniu uczestniczyli: Andrzej Kraśnicki – Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW, Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – Rektor-elekt UKSW, prof. dr hab. Anna Fidelus – Prorektor UKSW oraz Piotr Bonisławski – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Tomasz Różniak – Skarbnik Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Witold Rybczyński – ambasador ad personam, Przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl.

Podczas spotkania omówione zostały aktualne projekty dedykowane Polonii, realizowane przez UKSW, PKOl i Wspólnotę Polską oraz wspólne pomysły i kierunki współpracy. Szczególną uwagę poświęcono rozwojowi  kontaktów z młodzieżą i promocji Polski na świecie.

– Mamy ogromną nadzieję na dobrą i efektywną współpracę pomiędzy UKSW, Wspólnotą Polską, a Polskim Komitetem Olimpijskim. W wielu obszarach przyświecają nam podobne cele i wartości. Wierzymy, że przygotowywane przez nas wspólne projekty zaowocują ważnymi i przełomowymi rozwiązaniami dla Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, PKOl, Polonii i Polaków za granicą. Mamy nadzieję, że nadal będziemy budować nasze relacje i realizować wiele interesujących przedsięwzięć – ważnych dla społeczności akademickiej UKSW, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Wspólnoty Polskiej – powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Polski Komitet Olimpijski prowadzi wiele wartościowych inicjatyw dedykowanych Polakom za granicą – zarówno w obszarze sportu, jak i kultury. Popularyzuje idee i wartości olimpijskie, wydaje okolicznościowe publikacje, organizuje wystawy i spotkania z Olimpijczykami, realizuje projekty informacyjno-promocyjne. Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” organizuje Polonijny Światowy Sejmik Olimpijski. Za realizację tych zadań odpowiada Komisja Współpracy z Polonią pod kierunkiem Witolda Rybczyńskiego.

– Poprzez nasze działania chcemy szeroko docierać do naszych Rodaków za granicą, szerzyć idee i wartości olimpijskie, edukować i propagować polską kulturę. Adresatem naszych aktywności jest przede wszystkim młodzież, także akademicka. Dlatego też pokładamy duże nadzieje we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego – podkreślił Witold Rybczyński – przewodniczący Komisji Współpracy z Polonią PKOl.

###

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  jest wyższą uczelnią publiczną, której początki sięgają 1954 roku, kiedy to nosiła nazwę Akademii Teologii Katolickiej (ATK). Od 1999 roku działa jako Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie uczelnia kształci około 10 000 studentów i doktorantów na 43 kierunkach studiów, posiada 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 10 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

###

Polski Komitet Olimpijski to autonomiczne, ogólnopolskie stowarzyszenie Związków i Organizacji sportowych z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się pełną organizacją udziału Reprezentacji Polski w Igrzyskach Olimpijskich – powołanie, zgłaszanie i zapewnienie udziału. Upowszechnia idee, zasady i wartości olimpijskie, dba o rozwój sportu kwalifikowanego, promuje sport dla wszystkich, zwalcza doping, szerzy ideę fair play oraz prowadzi edukację olimpijską. PKOl reprezentuje polski sport w organizacjach międzynarodowych – w tym w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Polski Komitet Olimpijski  ma wyłączne prawo do używania i upoważnienia do wykorzystywania symboliki olimpijskiej określonej w Karcie Olimpijskiej oraz nazw „Igrzyska Olimpijskie” i „Komitet Olimpijski” na terytorium Polski.

###

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją pozarządową powołaną w lutym 1990 roku z inicjatywy Marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego. Działa pod patronatem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i współpracuje z Ministrem Spraw Zagranicznych. Stowarzyszenie, traktując swoją pracę jako służbę, stale rozwija zakres zaangażowania w celu umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Ojczyzną. Realizuje zadania państwowe zlecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Sportu.

PKOl