Zasady antydopingowe

Przed wyjazdem na igrzyska olimpijskie w Tokio olimpijczycy mogą zapoznać się  z obowiązującymi zasadami antydopingowymi na platformie edukacyjnej (ADEL) Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).

Niedozwolony doping w sporcie rzuca cień na współzawodnictwo, a jego moralne skutki są nie do naprawienia. Dlatego upowszechnianie informacji o antydopingu oraz uświadamianie samych sportowców jest ważną pracą na rzecz uczciwego sportu i czystej gry.

Od kilku dni jest dostępna także polskojęzyczna wersja kursu edukacyjnego z niezbędnymi informacjami dla sportowców i osób z ich otoczenia. Logowanie na platformę odbywa się poprzez dedykowaną stronę.

Wiele ważnych dla sportowca i jego personelu pomocniczego (trenerzy, sztab medyczny itd.) informacji dostępnych jest także w specjalnej zakładce na stronie internetowej Polskiej Agencji Antydopingowej.

Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) została założona w 1999 roku i do jej kluczowych działań należą badania naukowe, edukacja oraz monitorowanie Światowego Kodeksu Antydopingowego (Kodeks) – dokumentu harmonizującego politykę antydopingową we wszystkich dyscyplinach sportowych i we wszystkich krajach.

Koncepcja organizacji opiera się na trzech podstawowych wartościach: uczciwość, otwartość, dążenie do doskonałości, a jej główny cel to świat sportu wolny od dopingu.